Argento Vivo Bethany

 

nato il 07.05.2016

 

femmina blu smoke - mco as - N/N - prenotato

 

Argento Vivo Bethany - 2 mesi e mezzo
Argento Vivo Bethany - 2 mesi e mezzo
Argento Vivo Bethany - 9 settimane
Argento Vivo Bethany - 9 settimane
Argento Vivo Bethany - 7 settimane
Argento Vivo Bethany - 7 settimane
Argento Vivo Bethany - 5 settimane
Argento Vivo Bethany - 5 settimane
Argento Vivo Bethany - 5 settimane
Argento Vivo Bethany - 5 settimane
Argento Vivo Bethany - 5 settimane
Argento Vivo Bethany - 5 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane
Argento Vivo B4 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B4 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B4 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B4 - 3 settimane e mezzo