Argento Vivo Bluebelle

 

nato il 07.05.2016

 

femmina blu silver tabby - mco as 22 - N/N - riservata

 

Argento Vivo Bluebelle - due mesi e mezzo
Argento Vivo Bluebelle - due mesi e mezzo
Argento Vivo Bluebelle - 9 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 9 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 7 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 7 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 5 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 5 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 5 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 5 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 5 settimane
Argento Vivo Bluebelle - 5 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane
Argento Vivo B5 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B5 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B5 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B5 - 3 settimane e mezzo