Argento Vivo Breitling

 

nato il 07.05.2016

 

maschio blu smoke - mco as - N/N - resta con noi

Argento Vivo Breitling - 4 mesi
Argento Vivo Breitling - 4 mesi
Argento Vivo Breitling - 2 mesi e mezzo
Argento Vivo Breitling - 2 mesi e mezzo
Argento Vivo Breitling - 9 settimane
Argento Vivo Breitling - 9 settimane
Argento Vivo Breitling - 2 mesi e mezzo
Argento Vivo Breitling - 2 mesi e mezzo
Argento Vivo Breitling - 9 settimane
Argento Vivo Breitling - 9 settimane
Argento Vivo Breitling - 7 settimane
Argento Vivo Breitling - 7 settimane
Argento Vivo Breitling - 5 settimane
Argento Vivo Breitling - 5 settimane
Argento Vivo Breitling - 5 settimane
Argento Vivo Breitling - 5 settimane
Argento Vivo Breitling - 5 settimane
Argento Vivo Breitling - 5 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane
Argento Vivo B2 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B2 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B2 - 3 settimane e mezzo
Argento Vivo B2 - 3 settimane e mezzo