Argento Vivo Ethan

resta con noi

 nato il 26.02.2019

 

maschio black smoke with white

genitori  N/N per HCM, SMA, PKD, PKdef

 

Argento Vivo Ethan - 1 mese e 1 settimana
Argento Vivo Ethan - 1 mese e 1 settimana
Argento Vivo Ethan - 1 mese
Argento Vivo Ethan - 1 mese
Argento Vivo Ethan - 1 mese
Argento Vivo Ethan - 1 mese
Argento Vivo Ethan - 2 settimane
Argento Vivo Ethan - 2 settimane
Argento Vivo Ethan - 1 settimana
Argento Vivo Ethan - 1 settimana